Zespół

IWONA KOTOWSKA Radca Prawny

Specjalizuję się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz prawie zamówień publicznych. Brałam udział w tworzeniu wielu podmiotów gospodarczych, przekształcaniu ich, negocjowaniu umów, mediacjach, reprezentowałam klientów przed sądami wszystkich instancji.

Po ukończeniu studiów prawniczych na UMK w Toruniu zdałam egzamin na aplikację radcowską i od jej ukończenia czynnie wykonuję zawód radcy prawnego.

Jako radca prawny zatrudniona byłam m.in. w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Zakładach Mięsnych sp. z o.o. w Inowrocławiu, Inter-Metal Sp. z o.o. w Inowrocławiu, PPKS w Toruniu, gdzie byłam również pełnomocnikiem Wojewody ds. prywatyzacji. Obecnie pracuje na stanowisku radcy prawnego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu.

Jeszcze w trakcie aplikacji rozpoczęłam własną działalność gospodarczą początkowo Kancelarię Ekonomiczno- Prawną, a później- po zdobyciu uprawnień – Kancelarię Radcy Prawnego. W ramach kancelarii obsługiwałam i nadal obsługuję wiele podmiotów, spółek prawa handlowego, instytucji otoczenia biznesu. Szeroko angażuje się w działalność CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ukończyłam również podyplomowe studia pedagogiczne i uzyskałam uprawnienia pedagogiczne. Pracowałam również jako wykładowca w Toruńskiej Szkole Zarządzania sp. z o.o. w Toruniu, której byłam również Prezesem.

Byłam także członkiem wielu Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego m.in. Huty Aluminium KONIN SA w Koninie, WFM WEFEM SA we Włocławku, Trinity Management SA w Warszawie, Miasto-Handel sp. z o.o. w Toruniu, Targi Toruńskie sp. z o.o. w Toruniu.

Biorę aktywny udział w pracach samorządu Radców Prawnych, jako członek Rady OIRP w Toruniu, członek Komisji Wykonywania Zawodu, byłam także Sędzią Sądu Dyscyplinarnego.

Od lat angażuje się w udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym, zarówno w ramach własnej kancelarii, jak i np. w ramach ogólnopolskiej akcji „Niebieski Parasol”. Opieką prawna i szeroko rozumianym wsparciem otaczam kilka rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Angażuję się również w działania mediacyjne, nie tylko w toczących się, lub mogących powstać sporach. Występowałam również jako pełnomocnik z urzędu.

WOJCIECH KOTOWSKI 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Lider projektów szkoleniowych. Specjalizuje się w prawie unijnym, dotacjach unijnych, nowoczesnych technologiach, prawie własności intelektualnej, ochronie danych osobowych.